1997-2022, 25 let na koncertních pódiích...

     Michal Hreňo (violoncello) Studoval na českobudějovické konzervatoři a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (prof. R. Weiss). V roce 2006 absolvoval magistreský program na HF JAMU ve třídě prof. J. Podhoranského. Jako sólista a člen komorních ansámblů získal ocenění na celé řadě soutěží (například Heranova mezinárodní violoncellová soutěž v Ústí nad Orlicí, Mezinárodní violoncellová soutěž v Liezenu-Rakousko, ACT Londýn, Soutěž českých konzervatoří atd). Jako sólista se představil s Jihočeskou komorní filharmonií, Severočeskou filharmonií Teplice, komorním orchestrem Czech Virtuosi atd. Od roku 2005 je členem violoncellové sekce Filharmonie Brno, v současné době rovněž předsedou Umělecké rady Filharmonie Brno a ředitelem Základní umělecká školy F. B. Ševčíka Jedovnice. Členem Graffova kvarteta je od roku 2002.


Copyright © 2002-2022 GRAFFE QUARTET BRNO; Aktualizováno: Leden 2022